Gesäll och mästarbrev

Gesäll är arbetaren under mästaren

Gesäll- och mästarbrev är inte det enklaste att förklara. Fram till mitten av 1800-talet tilläts endast medlemmar i ett skrå ägna sig åt respektive yrke. Vardera skrå uppdelades i tre nivåer – lärling, gesäll och mästare. När skråväsendet upphördes 1846 tilläts hantverkare etablera verksamheter på landsbygden utan att förhålla sig till tidigare begränsningar. Förändringen stimulerade Sveriges finanser.

Inom flera hantverkaryrken kvarstår systemet med lärlingar, gesäller och mästare. Två exempel är målare och snickare. Den som avklarar ett gesällprov kvalificerar från lärling till gesäll. Med gesällprovet bakom sig har man möjlighet att ta sig an ett mästarprov, och gå från gesäll till mästare. Det var så här, med gesäll- och mästarprov, som skråväsendet fungerade.

När man avklarat gesällprovet, eller mästarprovet för den delen, tilldelas man ett gesäll- respektive mästarbrev. Det går att liknas vid ett diplom och är värdefullt när man ansöker om jobb. För att göra ett gesällprov krävs åtminstone 4 500 timmar som lärling. Årligen utdelas mellan 800 och 1 000 gesällbrev i landet, framför allt till frisörer och målare. Förutom frisör och målare finns det ytterligare 79 yrken som utdelar gesällbrev.

Gesällbrev är en kvalitetsgaranti, dels gentemot kunder och dels gentemot arbetsgivare. Efter gesällbrevet är rekommendationen att vänta i två år innan man tar mästarbrevet. Alternativen man har att välja på är att gå en mästarutbildning eller arbeta i åtminstone sex år som gesäll – eller göra 10 000 timmar. Det kan dock skilja sig mellan olika yrken.

Det är Sveriges Hantverksråd som utfärdar gesäll- och mästarbrev. Vid utfärdandet av gesällbrev tillkommer en administrativ kostnad om 700 kronor exklusive moms. För många är gesällbrevet av stor betydelse i sökandet efter tillsvidareanställning, att hämta sitt gesällbrev är därför förenat med stor glädje. Arbetsgivare prioriterar arbetssökande som kan uppvisa ett gesällbrev framför andra och har därför ofta förtur till arbetsmarknaden – därför är rekommendationen att avklara sitt gesällprov.

Gesäll