Halmstads hantverksförening

Halmstads hantverksförening

Halmstads hantverksförening har långa anor, från den tiden när hantverk fortfarande var tradition. Det var i samma andetag som skråväsendet upphördes som Halmstads hantverksförening bildades. Föreningen är fortfarande aktiv trots att 170 år passerat. På agendan finns diverse aktuella frågor som rör såväl hantverkare som småföretagare. Den som är intresserad att påverka framtiden är välkommen att teckna medlemskap i Halmstads hantverksförening.

Föreningen har fler än hundra medlemmar. På medlemslistan återfinns jurister, elektriker, florister, pensionärer och plåtslagare bland andra. Medlemsavgiften är 560 kronor per år, vilket inte ens avskräcker pensionärer.
Föreningens agenda intresserar många från vitt skilda yrken, vilket vittnar om att det finns en stark vilja i Halmstad att bevara hantverkskulturen och sammanlänka den med framtiden. Utan Halmstads hantverksförening skulle nämnda kultur rinna ut i Tylösands strand.

Årligen utdelar Halmstads hantverksförening ett stipendium om 10 000 kronor. Stipendiet utdelas till företagare eller hantverkare som visat intresse för att utveckla sin verksamhet eller hantverk. Dessvärre utdelades inte något stipendium 2015, orsaken bakom detta är för allmänheten fortfarande okänt. Det stor dock klart att ett stipendium kommer att utdelas under 2016. Yrken som tilldelas stipendiet är bland annat konditor, make-up och hårstylist, glasblåsare, herrskräddare, möbelsnickare, sadelmakare, sotare, silversmed, hattmodist och plåtslagare.

För att sammansvetsa medlemmarna anordnar Halmstads hantverksförening diverse utflykter. Under 2016 besökte man bland annat Falkenbergs revy i slutet av februari, vilket var uppskattat bland föreningens medlemmar. Det är avgörande för föreningens fortlevnad att medlemmarna är nöjda och betalar medlemsavgiften, målsättningen är att liknande utflykter göra att medlemmarna betalar en ytterligare medlemsavgift för kommande år.

Den som vill komma i kontakt med Halmstads Hantverksförening gör bäst i att åka till Spika 37, alternativt att kontakta Christer Karlsson som är föreningens kontaktperson. Han svarar mer än gärna på eventuella frågor om föreningen, det kan exempelvis röra medlemskap och annat. Att bli medlem i Halmstads hantverksförening är en investering inför framtiden – du hjälper till att bevara kultur och traditioner.

Halmstads Hantverksförening