Hantverksstipendium

Hantverksstipendium att ansöka om

Varje år utdelar Halmstad hantverksförening ett hantverksstipendium. Den som saknar anknytning till Halmstad har möjlighet att söka stipendium på annat håll. För att hitta tillgängliga hantverksstipendier kan man vända sig till Hantverkarna, näringslivsorganisationen för hantverksföreningar och hantverksföretag i landet.

På Hantverkarna nämner man sju olika hantverksstipendier. Dock får man anta att det finns långt många fler hantverksstipendium att ansöka om. Hantverkarna rekommenderar Fabrikör JL Eklunds hantverksstiftelse, tandläkare Elma Levins minnesfond, Gålöstiftelsens stipendier, Hantverksstiftelsens I Katrineholm, Umeå fabriks- och hantverksförening, Sixten Gemzéus stiftelse samt Halmstads hantverks- och industriförening.

Många stipendier utdelas uteslutande till unga förmågor. Fabrikör JL Eklunds hantverksstiftelse utdelar stipendier till hantverkare som ännu inte fyllt 35 år vars yrkeskompetens motsvarar gesällbrev. Tandläkare Elma Levins minnesfond utdelar två stipendier per år, båda är endast öppna för kvinnor under 35 år att söka. Halmstads hantverks- och industriförenings stipendium är dock öppen för alla att ansöka, så länge man är hantverkare och önskar att vidareutbilda sig. Innan du ansöker om hantverksstipendium är det viktigt att läsa villkoren.

Som hantverkare ska man ta tillfället i akt och ansöka om hantverksstipendium. Det är inte alltid man konkurrerar med andra, ibland händer det nämligen att stipendieverksamheter tvingas läggas ner på grund av för få sökande. Och det är naturligtvis tråkigt. Många väljer att inte ansöka om hantverksstipendium av samma anledning som många väljer att inte köpa Trisslotter – att man tror att chansen att vinna är mikroskopisk. Kanske det stämmer när det kommer till Trisslotter, men inte när det kommer till hantverksstipendium.

Det finns många anledningar att ansöka om stipendium. Förutom att det ger ett tillskott i kassan och öppnar nya dörrar för utbildning, är det också trevligt att skriva på Cv:t. Arbetsgivare uppskattar alltid engagerade personer, ett stipendium är bevis för ditt engagemang – inte bara att du tagit dig tid att ansöka om stipendiet, utan också om att du hade för avsikt att vidareutbilda dig.

Hantverksstipendium